Name: dummy-logo.png.

Velkommen til

Sem By Vandværk

Vi leverer dit rene drikkevand

Herunder kan du læse mere om vandværket og kvaliteten af dit drikkevand.STATUS:

Normal drift


Seneste analyser viser at grænseværdier overholdes og at drikkevandet er af god kvalitet. Læs mere om vandkvaliteten i afsnittet længere nede på siden.


VandværketForsyning

Name: forsyningsområde.JPG.
Vandværket har søgt om øget indvindingstilladelse, da vandværket har et større indvindingsbehov.


Indvinding

Name: kort indvindingopland.JPG.
På det viste kort ses placering af vandværkets indvindingsboring samt indvindingsopland/grundvandsdannede opland med rødt.


ingen vandbehandling

Name: 20211005_143230199_iOS.jpg.
Der suges direkte fra boringen med 2 separate centrifugalpumper til kun en trykzone, med et ret højt udgangstryk på ca. 6 bar. Dette skyldes, at forbrugerkredsen ligger i varierende terrænhøjder.
Pumperne er pressostatstyret via membranhydroforer.


meddelelser:


Anlægget er helt uden vandbehandling og rentvandsbeholder, og derfor vurderet lav risiko for mikrobiologisk forurening.

Vandværket arbejder med handlingsplan for forbedringer og modernisering - projekt fremtidens vandværk.DrikkevandetKvalitet

Name: md.JPG.
Drikkevandet har en god kvalitet og overholder grænseværdierne.


Der er ingen tegn på forureninger, og derfor er den samlede tilstand for både vandværket og drikkevandskvaliteten god. Alle krav til rent drikkevand er overholdt ved forbrugers taphane.
Vandets hårdhed er 13 grader dH ( 12-18 = temmelig hårdt )


Kontrol

Name: analyser.jpg.
Kvalitetskontrol udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier.


Der udføres løbende disse kontroltyper:
• A-prøver hos forbruger • B-prøver hos forbruger • Driftskontrol vandværk og ledningsnet • Boringskontrol på vandværkets boring - DGU 50.266
Vandværkets kontrolprogram søges tilpasset efter reglerne og fremtidens behov.


Rapporter

Name: forbrugerinfo.JPG.
Følg udviklingen i drikkevandets kvalitet og se seneste analyser.


Den eneste analyseværdi på afgang vandværk, der ligger over grænseværdien for drikkevand, er ammonium, men her gælder en særlige regel for vandværker uden vandbehandling – at overskridelsen kan godkendes, når bare nitrit/ammonium holder grænseværdien ved forbrugers taphane. Alle analyseparametre overholder grænseværdien ved forbrugers taphane.


Se alle analyserne for Sem By Vandværk


KontaktHar du spørgsmål til vandværket?
Name: kontakt.jpg.
Udfyld og indsend kontaktformularen herunder med din henvendelse - så vender vi tilbage hurtigst muligt. Normalt stræber vi efter at svare på henvendelser inden for 24 timer.


KontaktpersonBrian Hansen
Tlf: 61 74 46 52

e-mail: drift@semvand.dk
Hjemmeside: semvand.dk


Adresse

Semvej 20, 9550 Mariager


Sem By Vandværk | Semvej 20, 9550 Mariager
Name: dummy-logo-horisontal.png.
Serviceret af dvn.dk | Lavet med svift.net